วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 พลเรือตรี ดนัย  ปานแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดห้องเรียนแพทยศาสตรศึกษา ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา สำหรับจัดการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ชั้นคลินิก ปี 4-6 มหาวิทยาลัยบูรพา ที่จะเริ่มมาในปี 2569 โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการ รพ.ฯ ร่วมพิธี ณ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ชั้น 3