ดร.วิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมถ์ มอบเครื่องจ่ายออกซิเจน High  flow จำนวน 2 เครื่อง ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล  ผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหาเรือ  เป็นผู้รับมอบ ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564