พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. และทีมคุณภาพ รพ.ฯ  ให้การต้อนรับ คณะจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) เข้าเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค (Preterm baby) ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ รพ.ฯ เมื่อ 1 ธ.ค.63