ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ เป็น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ น.อ.อานัน นิ่มนวล เป็น ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ตั้งแต่ 1 ต.ค.64
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้ทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 30 ก.ย.64