เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 พล.ร.ต.อานัน นิ่มนวล ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตการรับราชการของผู้ครบเกษียณอายุราชการ และผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ปีงบประมาณ 2565 โดยมีผู้บังคับบัญชา  ข้าราชการและลูกจ้าง รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ  ห้องภูหลวง หอประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

กาลเกษียณ  เวียนมา  ครบวาระ
สุดที่จะ  หักห้ามใจ  ไม่โหยหา
ด้วยระลึก  นึกถึงกัน  ผ่านกันมา
ยังตรึงตรา  ปรากฎภาพ  ซาบซึ้งใจ
คำชี้แนะ  และหลักการ  ท่านสรรค์สร้าง
เป็นแนวทาง  คนรุ่นหลัง  ยังขานไข
ด้วยมุ่งมั่น  พัฒนางาน  จากหัวใจ
รักษาไว้  เกียรติคำว่า  "ข้าราชการ"