พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.  รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท
จากคุณ ธีรยุทธ ลิ้มถาวรวงศ์ และครอบครัว เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ (รถเข็นนอน)  ณ ห้องศูนย์รับบริจาค รพ.ฯ เมื่อ 18 ธ.ค.63