เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 น.อ.หญิงนงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (ฝ่ายบริการสุขภาพ) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ เรื่องการดูแลผู้ป่วย Trauma ประจำปี 2565 “ถอดบทเรียนกรณีรับผู้ป่วยจำนวนมากจากเหตุการณ์ไฟไหม้สถานบันเทิง” วิทยากรโดย พล.ต.คเชนทร์ ปิ่นสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ช่วยราชการกองอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  พ.อ.ณัฐ ไกรโรจนานันท์ ศัลยศาสตร์แพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และ น.อ.อนุชา ลิขิตวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม และประธานกรรมการพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุ (Trauma Steering Team) รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ณ ห้องประชุม 20 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี