วันพุธที่  ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
พลเรือตรีชลธร  สุวรรณกิตติ   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลประกอบพิธีรับมอบ ชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ (PAPR) พระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์การแพทย์ เพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการดูแลรักษาเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วย COVID-19