วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.10 น.
พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานพิธีบวงสรวง ถวายสักการะ วางพวงมาลา พิธีเปลี่ยนธงราชนาวี ธงพระยศ พร้อมกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ และนำข้าราชการ สังกัด รพ.ฯ ร่วมร้องเพลงพระนิพนธ์ 3 เพลง (เพลงดาบของชาติ เพลงเดินหน้า และ เพลงดอกประดู่) เพื่อเทิดพระเกียรติ  เนื่องในงานวันครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ พระตำหนัก ฯ ในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์