วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ่านสารของ พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. แถวรับฟังสาร ผู้บัญชาการทหารเรือ ณ ห้องภูหลวง หอประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์