พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จาก คุณเติมพงษ์-
คุณฉวี โชควงศ์ประดิษฐ์ และครอบครัว เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ ศูนย์รับบริจาค รพ.ฯ  เมื่อ 10 ก.ย.63