วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ได้จัดกิจกรรมในโครงการ ใต้ร่มพระบารมี ร่วมกันนำสุขภาพดี สู่วิถีชีวิตประชาชน เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา “สืบสานพระปณิธานหมอพร งานแผนไทยขจรและยั่งยืน” โดย พลเรือตรี ดนัย ปานแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งภายในงานมีนิทรรศการพระประวัติหมอพร และตำรับยาอายุวัฒนะปริศนาของหมอพร รวมถึงมีบริการตรวจรักษาและจ่ายยาโดยแพทย์แผนไทย กิจกรรมทำชาสมุนไพรและการบริหารร่างกายด้วยท่าฤาษีดัดตน
โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีประชาชนทั่วไปที่มารับบริการที่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เจ้าหน้าที่และบุคลากรโรงพยาบาล จนท.จาก อบต.พูลตาหลวงและกำลังพลกองเรือยุทธการ รวมทั้งสิ้น 149 ราย