วันที่ 10 พฤษภาคม 2566
พล.ร.ต.กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2565 พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แพทย์เพิ่มพูนทักษะดีเด่น และ มอบประกาศนียบัตรให้แพทย์เพิ่มพูนทักษะที่ผ่านการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะตามโครงการของแพทยสภา ประจำปี 2565 ณ ห้องคลองไผ่ หอประชุม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.