บริษัท วักกะ จำกัด บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท ,เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 30 เครื่อง มูลค่า 17,700 บาท และ ถังขยะขนาด 150 ลิตร มีล้อและฝาเปิด จำนวน 2 ใบ มูลค่า 4,708 บาท ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564