นาวาเอกหญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จาก บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร์ จำกัดให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสมทบทุนสร้างห้องผ่าตัดแรงดันลบให้ห้องผ่าตัดสูตินรีเวชกรรม ณ ห้อง 19 ปี อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564