โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาล ครบรอบ ๒๖ ปี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ คณะผู้บังคับบัญชา คณะผู้แทนจากหน่วยงานกองทัพเรือ ผู้มีอุปการะคุณ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ร่วมแสดงความยินดีและร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ครบรอบ ๒๖ ปี โดยมี พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับ 

ในการนี้ พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ได้ร่วมพิธีสักการะองค์พระพุทธชินราชจำลอง, พระพุทธรูปจำลอง พระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า, พระราชานุสาวรีย์ จอมพลเรือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคู่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, พระตำหนัก พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ ในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ในวาระครบรอบ ๒๖ ปี วันสถาปนาโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในปีนี้ พล.ร.ท.ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรกำลังพล โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ นอกจากนั้น  พล.ร.ต.กิตตินันท์ งามศิลป์ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ประธานจัดงานวันสถาปนาโรงพยาบาลฯ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา และแขกผู้มีเกียรติ ได้ร่วมพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น หน่วยงานดีเด่นของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ณ หอประชุม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.