มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ มอบวิกผมแท้จำนวน 90 หัว ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สำหรับผู้ป่วยยากไร้ที่ผมร่วงจากการให้ยาเคมีบำบัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 98 พรรษา  12 สิงหาคม 2564 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดยมีนาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564