พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ  ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จาก น.อ.สนิท -คุณกฤษณา บุญเผื่อนและครอบครัว   ณ  ห้องประชุม 20 ปี รพ.ฯ เมื่อ 31 มี.ค.64