พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท  จาก คุณไมตรี-คุณวันท้าย สอยเหลือง และครอบครัว เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และพัฒนางานบริการ ณ ห้องประชุม 20 ปี รพ.ฯ เมื่อ 24 พ.ย.63