พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จาก บริษัท วักกะ จำกัด และคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางบ้านฉางไตเทียม ณ ห้องประชุม 20 ปี รพ.ฯ เมื่อ 15 ต.ค.63