เมื่อ ๒ มิ.ย.๖๕ พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ประจำปี ๒๕๖๕  ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพ เพื่อให้บุคลากรใหม่ได้ทราบและเข้าใจในทิศทางองค์กร นโยบายต่างๆ ของโรงพยาบาล และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจ   ณ ห้องภูหลวง หอประชุมรพ.ฯ