เมื่อ 4 ตุลาคม 2565 พล.ร.ต.กิตตินันท์ งามศิลป์ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในพิธีรายงานตนเองของหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงโรงพยาบาล ต่อ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ณ ห้องภูหลวง หอประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์