บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า (ประเทศไทย) จำกัด มอบ Mask N-95 จำนวน 10 กล่อง (200 ชิ้น) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วย COVID-19 โดยมี นาวาเอกพัลลภ สุภากรณ์ เป็นตัวแทนมอบ และนาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้ามูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564