พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีทอดทอดกฐินสามัคคี ณ วัดธรรมสถิต ตำบลสำนักทอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีผู้บังคับบัญชาในสังกัด พร. ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ข้าราชการ, ทหาร, พนักงาน, ลูกจ้างและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันเป็นเจ้าภาพฯ  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564