พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ  ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเครื่องมือแพทย์จำนวน 3 รายการ 
1.เครื่องช่วยหายใจผู้ใหญ่ 3 เครื่อง มูลค่า 1,500,000 บาท
2.เครื่องช่วยหายใจเด็ก 1 เครื่อง มูลค่า 900,000 บาท
3.เครื่องให้ออกซิเจนอัตราไหลสูง 1 เครื่อง มูลค่า 200,000 บาท
รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,600,000 บาท จากกองทุนเฉลียวภาวนุสรณ์ โดย ผอ.สมนึก เหลืองอ่อน เป็นผู้แทนคุณปนัดดา อยู่วิทยา พร้อมคณะครู โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ศึกษาพิเศษ จ.ชลบุรี ณ ห้องประชุม 20 ปี รพ.ฯ เมื่อ 31 มี.ค.64