วันที่ 7 - 8 มกราคม 2566
กรมแพทย์ทหารเรือ โดย โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ได้จัดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ให้กับกำลังพลกองทัพเรือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 
ณ กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกองเรือยุทธการ 642 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี