ตามดำริของผู้บัญชาการทหารเรือ ให้มีการจัดเลี้ยงอาหารแก่กำลังพลทุกนายของกองทัพเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2566 รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ได้ดำเนินการตามดำริ โดยได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานของ รพ. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ หอประชุม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พร. เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566