พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นณ ห้องประชุม 20 ปี รพ.ฯ เมื่อ 4 พ.ย.63