พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  โดยบริษัทไทยออยล์ ทูล แมชชีนเนอรี่ เซอร์วิส จำกัด และสโมสรโรตารี่พลูตาหลวง ภาค 3340 สนับสนุนกล้าพันธุ์ไม้ ณ บริเวณประตู 2 และบริเวณริมคลองไผ่
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564