ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ เป็น ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ตั้งแต่ 1 ต.ค.63 รพ.ฯ ได้จัดพิธี รับ-ส่งหน้าที่  โดยมี รอง ผอ.รพ.ฯ,หน.นขต.รพ.ฯ และหน.หน่วยในฝ่ายอำนวยการเข้าร่วมพิธี  ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.ฯ  เมื่อ 29 ก.ย.63