วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 พลเรือตรี ดนัย  ปานแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  3 มิถุนายน 2567 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีผู้บังคับบัญชา หน.นขต.รพ.ฯ และหน.หน่วยในฝ่ายอำนวยการฯ เข้าร่วมในพิธีฯ ณ ห้องโถงอาคารอำนวยการ