พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ  ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบตู้ข้างเตียงสำหรับหอผู้ป่วย จำนวน 16 ตู้ มูลค่า 64,000 บาท 
จาก สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด  โดย พล.ร.ต.อนุพงษ์ ทะประสพ  ผบ.กฝร.กร. และประธานกรรมการ สอ.กฝร. เป็นผู้มอบ ณ  ห้องประชุม 20 ปี รพ.ฯ เมื่อ 29 ม.ค.64