นาวาโทวัชระ ลีแสวงสุข บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท อุทิศให้คุณแม่สมศรี บุญยัง เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ  โดยมีพลเรือตรี ดนัย ปานแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้อง 19 ปี ชั้น 2 อาคารอำนวยการ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566