วันที่ 20 กันยายน 2566
พลเรือตรีกิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ไปบรรยายพิเศษที่ รพ.กรุงเทพระยอง  ให้นักศึกษาหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญการดำเนินคดีทางการเเพทย์รุ่นที่ 2 (ปอพ.) ที่จัดอบรมขึ้นโดยเเพทยสภาเเละสำนักงานอัยการสูงสุด  ในหัวข้อ "ภารกิจของกรมเเพทย์ทหารเรือในการให้บริการทางการเเพทย์" เพื่อให้ทีมอัยการที่เข้าอบรมเกิดความเข้าใจในภารกิจของกรมเเพทย์ทหารเรือเเละ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รวมถึงให้มุมมองปัญหาการฟ้องร้องกับข้อจำกัดในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการเเพทย์ที่อาจจะเกิดขึ้นในการให้บริการ