คุณวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มอบเงินอุดหนุนจำนวน 26,250,000 บาท เพื่อต่อขยายอาคารห้องฉุกเฉิน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่หน้างานห้องฉุกเฉิน และชมเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ ห้องยาผู้ป่วยใน โดยมี พลเรือตรีอานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับและเป็นผู้รับมอบ ณ ห้อง 19 ปี  อาคารอำนวยการ  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565