ทัพเรือภาคที่1 ได้จัดโครงการ From The Sea ครัวเรือรบ ต้านภัยโควิด โดย หมวดเรือเฉพาะกิจทัพเรือภาคที่1 ซึ่งทางโครงการได้สนับสนุนอาหารให้กับประชาชนที่มารับการรักษา Covid-19 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ตั้งแต่วันศุกร์ ที่13 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2564
  โดยในวันนี้ พล.ร.ต.จรัญวีร์ ญาดี รอง ผบ.ทรภ.1 ได้กรุณาเป็นตัวแทนมอบอาหารกล่อง จำนวน 230 กล่อง และน้ำดื่ม ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่และประชาชน โดยมี พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโถงอาคารผู้ป่วยนอก เมื่อ วันที่ 30 สิงหาคม 2564