วันที่ 6 มีนาคม 2567 คุณ ลู แฟม รองผู้ช่วยทูต ฝ่ายป้องกันกองกำลังสหรัฐอเมริกา หน่วยป้องกันกองกำลังสหรัฐอเมริกา และคณะฯ ขอเข้าเยี่ยมสำรวจ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เพื่อจัดทำข้อมูลทางการแพทย์ในการสนับสนุนภารกิจทหารสหรัฐอเมริกา ในการฝึก Cobra Gold ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 8 มีนาคม 2567 พื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมี นาวาเอกพัลลภ สุภากรณ์ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 4 อาคารอำนวยการฯ