มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดย พล.ร.อ. ประพฤติพร อักษรมัตร รองประธานฯ เป็นผู้แทน   ได้กรุณามอบอาหาร จำนวน 200 กล่อง และขนมหวาน ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ Covid-19
โดยมี พล.ร.ต. ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.ฯ  เป็นผู้รับมอบ เมื่อ 29 ก.ค.64