วันที่ 3 กันยายน 2566 
พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มอบหมายให้ นาวาเอก สรรชัย เลิศวีระศิริกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เข้ารับมอบโล่และเงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการสถานพยาบาลในดวงใจ ประจำปี 2566 สำหรับสถานพยาบาลที่มีจำนวนผู้ประกันตนเลือกตั้งแต่ 100,000 คน ขึ้นไป ณ สำนักงานประกันสังคม ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี