28 กันยายน “วันพระราชทานธงชาติไทย” (Thai National Flag Day)

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 0800
พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ข้าราชการและลูกจ้าง รพ.ฯ  จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2566 ณ บริเวณอาคารอำนวยการ และเสาธง โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี