พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะ เยี่ยมบำรุงขวัญและมอบเวชภัณฑ์ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ในห้วงเวลาวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกทั้งฝากความห่วงใยและขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละและปฏิบัติหน้าที่อย่างอดทน เสียสละ โดยมีเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ให้การต้อนรับ เมื่อ 3 พฤษภาคม 2564