พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท จากบริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ณ ห้อง19 ปี อาคารอำนวยการฯ  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564