พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 71 นาย พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท ณ ห้องประชุมคลองไผ่ หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 17 พฤศจิกายน 64