พล.ร.ท.สุรินทร์ อรรฆย์วัชร มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี พล.ร.ต. ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรอง 19 ปี รพ.ฯ เมื่อ 4 ส.ค.64