คณะนักเรียนนายเรือรุ่น 77 โดยพลเรือเอก วราห์ แทนขำ เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้หอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจและหลอดเลือด โดยมีพลเรือตรีอานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้อง19 ปี อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565