วันที่ 13 ธันวาคม 2565
พล.ร.ต.กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัด รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น โดยมีผู้บังคับบัญชาและข้าราชการของโรงพยาบาลเข้าร่วมพิธี ณ อาคารอำนวยการ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.