พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 144,600 บาท จากคุณสุวรรณา แสงสุรศักดิ์และเพื่อน ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสมทบทุนจัดชื้อเครื่องมือผ่าตัดกระจกตา ให้กลุ่มงานจักษุกรรม ณ ห้อง 19 ปี ชั้น 2 อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565