วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566
 พลเรือตรี ดนัย ปานแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ให้ความรู้สร้างแกนนำสุขภาพ ในสถานประกอบการชมรมผู้สูงอายุ และพัฒนาศักยภาพในการผ่าตัดกระดูกและข้อ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์​ กรมแพทย์​ทหารเรือ​ซึ่งจัดโดยกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการยศาสตร์ในการทำงาน ลดอุบัติเหตุในการทำงานและในท้องถนน การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นในที่เกิดเหตุ ลดการพลัดตกหกล้ม และในการนี้สโมสรโรตารีได้มอบเครื่องมือแพทย์จำนวน 1 ชุดคือ สว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้โดยใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี โดยมี พลเรือตรี ดนัย ปานแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล​สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์​ กรมแพทย์​ทหารเรือ​ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องภูหลวง หอประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์​ กรม​แพทย์​ทหารเรือ