สมาคมภริยาทหารเรือ โดย คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือและคณะ มอบเงินบริจาคจำนวน 554,690 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องอ่านพร้อมแปลงสัญญาณภาพรังสีในช่องปากและห้องเก็บอุปกรณ์ปราศจากเชื้อทันตกรรม ให้กลุ่มงานทันตกรรมฯ โดยมี พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ  เป็นผู้รับมอบ ณ กลุ่มงานทันตกรรมฯ เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565