น.อ.หญิง  นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รอง ผอ.(ฝ่ายบริการสุขภาพ) รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 100 เครื่อง มูลค่า 15,000 บาท จากคุณ วีรภัทร ฉัตรอินทร์  เพื่อนำไปใช้ที่ศูนย์ปฏิบัติการ Covid-19   เมื่อ 9 ส.ค.64 ณ สำนักงานมูลนิธิ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ